Shoutbox archive
avatar
mimin oi mimin
avatar
admin maning ngendi eh
avatar
ora bisa
avatar
yuh
avatar
hola
avatar
email konfirmasine ya suwe nemen.. ora bisa ngepost nyong.. pimen kiye um ?
avatar
kiye ;pimen sih dolanane ?? ijin belajar ya ume mbayune sih ayu2 ro sig gagah gagah
avatar
iya yah *senyum*
avatar
dilah kayong sepi temen
avatar
whah anyar yah tampilane ???
avatar
Medang
avatar
test [moci]
avatar
test
avatar
DVZ Shoutbox!