Forume Wong Tegal lan Sekitare - Persetujuan Pendaftaran

Petugase sih pengine ngubah ato mbusek pesen apabae sing isine hal-hal sing ora lumrah, porno, fitnah, provokasi, ato ngancem sing bisa ngganggu awake dewek, ato nglanggar hukum, tapi ya ora mungkin ya kudu mriksa saben pesen sing diposting neng forum kiye. Karena kuwe ente kudune ngerti bahwa kabeh pesen sing diposting neng kene mewakili pendapat sing nggawe pesen urung mesti nggambarna secara umum forum kiye. Maka kami selaku petugase ora nduwe tanggung jawab lan ora nduwe kepentingan karo saben pesen sing diposting. Kami ora njamin lan mein garansi nggo kebenarane lan kelengkapane saben pesen.

Angger ndaftar maring forum kiye brarti ente setuju bahwa ente ora pan mosting hal-hal sing salah, porno, SARA, fitnah, anceman, lan aib sing ngganggu wong liya ato materi sing nglanggar hukum sing berlaku.

Angger ente ora gelem ngikuti aturan kiye maka akune ente bakal dipengsunaken, skorsing, ato oraolih salawase ngakses forum kiye. Alamat IPne ente dicatet pas nggawe posting neng forum kiye lan bisa diakses petugas forum dong diperlukna. Ente ya kudu setuju anggere saben informasi sing ente sharing neng kene disimpen neng database, lan "cookies" sing disimpen neng komputere ente nggo nyimpen kabeh informasi sing diakses ente.

Saben informasi sing ente sharing neng kene ora bakal dimein ngerti maring wong liya tanpa ijin maring ente, tapi petugase ya ora bisa njamin misal ana sing angas trus ngehack datane ente.

Dengan nglanjutna proses pendaftaran, Ente setuju peraturan neng nduwur lan peraturan liyane sing ditentukna Sutimin.Yen butuh bantuan ym an bae karo :
myBenihime Masindra
Bar Maca Langsung Klik Bae, I Agree atau Ya, saya Setuju, yen ora Nyong Setuju, bar kuwe nembe ngisi biodata