Forume Wong Tegal lan Sekitare
setasiun TEGAL - Printable Version

+- Forume Wong Tegal lan Sekitare (http://tegalcyber.org)
+-- Forum: Sekitar Tegal (http://tegalcyber.org/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Forum: Layanan Masyarakat (http://tegalcyber.org/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Forum: Fasilitas Umum (http://tegalcyber.org/forumdisplay.php?fid=55)
+---- Thread: setasiun TEGAL (/showthread.php?tid=4052)

Pages: 1 2


setasiun TEGAL - lemud_ndableg - 20-08-2010

uhmm... beberapa waktu yg lalu aku jalan2 liwat setasiun tegal, nah kwe setasiun tegal kan lg di bangun maning. Di rajegi.. menurute panjenengan piben dg langkah sing diambil pemerintah??

jare aku tah setasiune katon sempit dg adanya rajeg tembok, n yen pan maring PAI/ Pantura sing arah balai yasa/ SMA 1 n ngliwati stasiun kudu muteri taman poci.. ( biasane lurusan tok kye malah muter2 Poci Park ndisit ). Dalane ya katon rada sempit. kur bs nggo liwat mobil 1 ( kaya dalan 1 jalur ) Mikir


RE: setasiun TEGAL - ddddnL - 20-08-2010

kayane tambah macet kuwe ng ngarep stasiun, sisi positif e seka arah berlawanan dadi lancar jaya Ngikik


RE: setasiun TEGAL - lemud_ndableg - 20-08-2010

tapi iya macet.. sempit nemen kaya kwe ka.Mikir


RE: setasiun TEGAL - Ruffi - 20-08-2010

jare aku tah malah , ngruwedi tok.. dalan dadi gelis macet

tapi ya jare jare,, tman poci mlah pan pada dibongkari kabeh???


RE: setasiun TEGAL - ddddnL - 20-08-2010

macet searah tok ya orapapa lah Xixi
kae pasar manuk ya pan dbongkar juga Ngikik


RE: setasiun TEGAL - lemud_ndableg - 20-08-2010

melasi manuke ya.. merkabak
yen dbongkar ko pasar manuke pan didadekna komplek setangsiun pa??


RE: setasiun TEGAL - ddddnL - 20-08-2010

ora ngerti kuwe, sing jelas kuwe pan d gedeni dalane Ngikik


RE: setasiun TEGAL - cah_cikrik - 20-08-2010

dong ndeleng mater plane sih apik kue setasiun, cuma emang kurang sosialisasi ne, soale sing nggawe dudu kota tegale tapi seka PT KA , sing penguasa tanah daerah kono. lha jarene proyekke kue pan ana sub terminal apa piben , dadine nko kaya nang poncol
parkiran ngarepe ketata, yah mesti ana efek negative sekapembangunan, tapi dong akeh positife ya alhamdulilllah , sing penting KOMUNIKASI sing kudu lancar, dadine ora pada binggung, ana apa dalan di papag kaya kue
lha wong wingi pertama kae be polisi karo wong pemkote pada ora ngati ujug2 di papag bae.....

komunikasi is number one baru kabeh bisa lancar terkendali
Es TehEs TehEs Teh


RE: setasiun TEGAL - ibnu19 - 20-08-2010

kari disawang disit jon
kae tah urung rampung
pertama ya katon macet semrawut
mengko ngileng rampunge kayak apa


RE: setasiun TEGAL - mbogelz - 20-08-2010

dadi semrawut lan macet ! Es Teh