Forume Wong Tegal lan Sekitare
[takon] koneksi asp - Printable Version

+- Forume Wong Tegal lan Sekitare (http://tegalcyber.org)
+-- Forum: Teknologi (http://tegalcyber.org/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Forum: Web (http://tegalcyber.org/forumdisplay.php?fid=61)
+---- Forum: ASP, ASP .Net (http://tegalcyber.org/forumdisplay.php?fid=63)
+---- Thread: [takon] koneksi asp (/showthread.php?tid=9632)[takon] koneksi asp - freedom2671 - 03-11-2011

mas,mba,um,tante.... aku pan melu takon..

ana sing ngerti carane ASP ben bisa konek karo nginput data maring mysql???

tolong ya.. Makasih...RE: [takon] koneksi asp - yono - 03-11-2011

wah, keren, nembe urip maning id tccne, welcome brooooooo. ASP?? ora mudeng keh. ngisore nyong mudeng kayanee Roket


RE: [takon] koneksi asp - freedom2671 - 03-11-2011

hahahahaa.......

iya yo... lg mumet kye mikiri ASP ra konek2..
RE: [takon] koneksi asp - freedom2671 - 04-11-2011

laka sing jawab.....

ngosek ngosek ngosek


RE: [takon] koneksi asp - cahcupu - 04-11-2011

Code:
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "Provider=SQLOLEDB; Data Source=SERVER_NAME; Initial
Catalog=DATABASE_NAME; User ID=USERNAME; Password=PASSWORD"

kaya kuwe tok belih ?