Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kondisi kali (sungai) neng Indonesia memprihatinkan.
percuma anggaran pemerintah sing paling gede tapi laka kesadaran seka masyarakat percuma, kudune masyarakate wes pada sadar dijamin kali resik kaya neng LN Josss
Facebook
INVISIBLE ora ngaruh karo rame/sepine forum tapi dopokane sing gawe rame
Reply


Messages In This Thread
RE: Kondisi kali (sungai) neng Indonesia memprihatinkan. - by Kaito_Kid - 12-01-2012, 03:14 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)