Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aja Maning-Maning
justru sing kaya kie, saiki malah dimanfaatna, ya moga-moga bae sing nglakokna sadar diri, ora usah gagahan, keminter. untung - rugi sing kena wonge dewek. Publik sebagai saksine.
This is Real life, so. Deal with it.


Messages In This Thread
Aja Maning-Maning - by akhdaafif - 22-02-2011, 05:22 PM
RE: Aja Maning-Maning - by Elank - 22-02-2011, 05:24 PM
RE: Aja Maning-Maning - by yono - 22-02-2011, 05:44 PM
RE: Aja Maning-Maning - by ayiep_wawan - 22-02-2011, 06:13 PM
RE: Aja Maning-Maning - by Man Sukrad - 22-02-2011, 06:19 PM
RE: Aja Maning-Maning - by Pro_T_Lon - 22-02-2011, 06:22 PM
RE: Aja Maning-Maning - by Elank - 22-02-2011, 06:32 PM
RE: Aja Maning-Maning - by Poci - 22-02-2011, 08:05 PM
RE: Aja Maning-Maning - by laksonoadi - 22-02-2011, 11:11 PM
RE: Aja Maning-Maning - by kaiross zone - 22-02-2011, 11:33 PM
RE: Aja Maning-Maning - by yono - 22-02-2011, 11:41 PM
RE: Aja Maning-Maning - by Okky_hatake - 22-02-2011, 11:44 PM
RE: Aja Maning-Maning - by Pro_T_Lon - 22-02-2011, 11:50 PM
RE: Aja Maning-Maning - by mahar_6743 - 22-02-2011, 11:52 PM
RE: Aja Maning-Maning - by kaiross zone - 22-02-2011, 11:57 PM
RE: Aja Maning-Maning - by kanghafidz - 23-02-2011, 12:02 AM
RE: Aja Maning-Maning - by akhdaafif - 23-02-2011, 01:08 AM
RE: Aja Maning-Maning - by Fudhail - 23-02-2011, 06:55 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)