Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Askum,cah bagus pengin kenal
Misi um tante,aku pan knalan keh,melu apa sing syaratna forum

nama : anto
julukan : cah bagus,pengine q sih,he
alamat : tegal bae
apa maning yah?
Oya ya alesane,golet kanca karo liya liyane
wis ya,suwun kanggo kabeh
dodolan touchscreen murah sadis http://tegalcyber.org/showthread.php?tid=9458


Messages In This Thread
Askum,cah bagus pengin kenal - by Cahbagus - 05-10-2011, 12:02 AM
RE: Askum,cah bagus pengin kenal - by animcuwiru - 13-10-2011, 06:35 AM
RE: Askum,cah bagus pengin kenal - by auzhee - 13-10-2011, 08:19 AM
RE: Askum,cah bagus pengin kenal - by masindra - 13-10-2011, 09:22 AM
RE: Askum,cah bagus pengin kenal - by Cahbagus - 13-10-2011, 11:30 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)