Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pengin Dadi Humas ^^
kang bud....
kang bud....

humas sintesa iya...
pan nyalon humas TCC...

emang humas sejati sampeyan....

tak dukungJosss

mengko angger ana pemilu nggo pemilihan staf humas TCC, aku sing milih sampeyan pertama. okeh??Nyengir
hidup ini dimulai ketika kita memulai hidup itu sendiri.


Messages In This Thread
Pengin Dadi Humas ^^ - by budiofortuner - 13-04-2010, 12:08 AM
RE: Pengin Dadi Humas ^^ - by ontachez - 13-04-2010, 12:13 AM
RE: Pengin Dadi Humas ^^ - by Barrezta - 13-04-2010, 12:48 AM
RE: Pengin Dadi Humas ^^ - by budiofortuner - 13-04-2010, 12:49 AM
RE: Pengin Dadi Humas ^^ - by Rageh - 13-04-2010, 12:55 AM
RE: Pengin Dadi Humas ^^ - by budiofortuner - 13-04-2010, 12:58 AM
RE: Pengin Dadi Humas ^^ - by Rageh - 13-04-2010, 01:06 AM
RE: Pengin Dadi Humas ^^ - by kuncen_server - 13-04-2010, 01:11 AM
RE: Pengin Dadi Humas ^^ - by Rageh - 13-04-2010, 01:16 AM
RE: Pengin Dadi Humas ^^ - by kuncen_server - 13-04-2010, 01:43 AM
RE: Pengin Dadi Humas ^^ - by budiofortuner - 13-04-2010, 02:03 AM
RE: Pengin Dadi Humas ^^ - by myBenihime - 14-04-2010, 02:52 PM
RE: Pengin Dadi Humas ^^ - by adebian - 14-04-2010, 04:15 PM
RE: Pengin Dadi Humas ^^ - by budiofortuner - 14-04-2010, 05:52 PM
RE: Pengin Dadi Humas ^^ - by ibnu19 - 15-04-2010, 07:52 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)