Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Urun Rembuge Enyong Sedurunge Macam2 Gath
yuh...diseriusi,mbokan proposale kanggo nggo njaluk bantuan UKM nang kene
road to
6666th
sante um, mengalir dhsit... alon2, kaos dhisit sing patut diseriusi. bareng2 luru kerjasama sing menguntungkan.
"Nang TCC Tempate Nulis, Medang, Ndopok, Seduluran..."


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)