Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
lanjutan MUKTAMAR I Tegal Cyber Cycling
aku mbiyen juga sadele duwure pol barang jarang ditumpaki sering dinggo jasak sadele di mudunna,
malah saiki pan tak duwurna alot orabisa ditarik Ngukuri batuk
........::::::::::Threading Motivator ::::::::::........
Reply


Messages In This Thread
RE: MUKTAMAR I TCC [Tegal Cyber Cycling] - by auzhee - 02-02-2011, 11:06 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)