Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
GARA-GARA KLEPON
Assalamualaikum... dulur-dulur ketemu maning karo um dukri, keh um dukri pan cerita sing judule

GARA-GARA
Klepon


Tumrap nggo awake nyong, dadi santri kuwe sebuah keniscayaan, kayonge ora usah dipikirna maning lah, soale nyong lair nang lingkungan pesantren. Wong nang desane nyong kayonge santri kabeh. Sarung karo peci wis dadi pakean wajib. Ora neng warung ora neng pasar atawa nang sawah. Ari wulan puasa teka, laka warung sing buka adol panganan, yen ana ya umpet-umpetan soale isin.

Kanggo awake nyong urip nyantri kuwe wis mulai lair trus ora tau nggoleti, soale begitu lulus sma nyong dipondokna nang jasak. Tapi nyong tembe taun-taun wingi bae apal tahlil, kuwe be barang didaulat nang wong desa dikon mimpin tahlil.

Sejen karo pak Sanuri, tanggane nyong, deweke pensiunan pegawe bank swasta. Nang usiane sing wis endas pitu, deweke masih aktif melu kabeh kegiatan keagamaan nang desa. Jarene ndisit jaman nom-nomane kurang ngamalna agama. Nang masa tuane dewek pengin dientekna nggo sinau agama lan ngamalna kabeh kegiatan sing berbau agama.

Termasuk salah sijine kuwe tahlilan bergilir setiap minggu. deweke ora tau ketinggalan. Pak Sanuri ora tau mempermasalhna tahlil kuwe bid’ah apa ora, apa maning nggugat dalil-dalile. Wong kaya Pak Sanuri kuwe tergantung sapa sing ngajak, yen sing ngajak wong ahlussunnah ya deweke ibadah kaya wong ahlusunnah, aning dikandani wong Al-Kaco (aliran katok congklang) yaa keyakinan deweke kaya al-kaco. Nyong rada yakin nean tah aning nyong ngongkon deweke makmum maring ustadzah, deweke mungkin nggih-nggih bae. Tapi dong masalah apal-apalan tahlil, kayonge luwih ndisiti ketimbang nyong.

Siji wengi nyong ketiban giliran tahlilan. Bojo nyiapna pacetan, wis dadi kesepakatan aning tuan rumah sing ketiban kuwe olih nyuguhna pacetan apa bae, kecuali sega, senajan lawue sederhana kaya pecak sogol atawa jangan embek-embek.

Tiba waktune istirahat, mas darso si pembawa acara nyuara lewat mik, “acara sementara di skorsing”, trus nyong mempersilahkan jama’ah tahlil menikmati pacetan sing alakadare.

Ora dinyana ora disangka, sebuah insiden terjadi. Pak Sanuri –sing untune kari pirangiji- kloloden. Tenggorokane ora bisa ngeleg klepon. Heboh, perhatiane jamaah tahlil pada tertuju maring pak Sanuri sing lagi mendelik-mendelik, berjuang nguculi klepon sing nggajel nang telak.

Kira-kira ana seprapat jam adegan kie secara terpaksa dilakoni pak Sanuri. Let sedelat tembe mas yono -sing njagong nang pinggire- ndilalah ana inisiatif mukul tengkuke pak Sanuri ping pirang-pirang sampe klepone metu sing cangkem. ‘Wusssss’ klepone mencelat.

Cilakane klepone tiba pas maring sarunge um sukrad sing posisi njagonge adep-adepan karo pak Sanuri, otomatis um sukrad langsung nyekel ujung sarunge karo mlayu metu umah ngipat-ngipatna klepon sing wis mambu naga, klepone ora tiba-tiba, um sukrad terus berjuang, saking semangate, um sukrad ari ngipat-ngipatna sarunge keduwuren, um sukrad ora sadar ari deweke ora nganggo sempak….

Bokong karo khamdole um sukrad katon ditonton wong-wong sing lagi pada pacetan klepon.

walah gara-gara Klepon, khamdole um sukrad katon….

cerita ini hanya fiktif belaka bila ada nama ato kejadian yang sama, memang disengaja Ngikik maning
hidup adalah senda gurau
Reply
Sing jelas udu sukrad enyong keh kang.
WAR WER HAD JUST BEGUN


Ente nyamplong watu, ente tak samplong kembang.
Lan tak pastikna pote melu kegawa
Reply
jare aku kyeh mlebune maring gasak2 an .. Es Teh
Reply
awale mung pan share tulisan, cuma berhubung akhire jebule mblandrang dadine dilebokna lawakan kang. pan dilebokna gasakan kayonge kedawan Nyengir

(25-08-2011, 06:40 AM)Man Sukrad Wrote: Sing jelas udu sukrad enyong keh kang.
Enyong yen nganggo sarung mesti nganggo jeroan, ora ketang sempak bolong mbuapa Nyengir

Ngikik maning bae lah... wong laka sing Guling-Guling dadine arip

hidup adalah senda gurau
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)