Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tegal Berkebun - Indonesia Berkebun
Sedulur, wis ana sing tau krungu tentang Indonesia Berkebun durung? Indonesia berkebun kuwe gerakan sing tujuane memanfaatkan lahan-lahan tidur sing ana ning kota dimanfaatna nggo berkebun. Istilah kampunge urban farming ngono.

Ngko delat maning bakal metu nang TVC ne Google Chrome, dienteni bae ning tipi-tipi.

Nah kira-kira kyeh ya, bocah2 tegal cyber ana sing tertarik ora nggo melu nggerakna kiye. Aku sih pengin nemen.

Dong ana sing gelem, hayuh bareng-bareng.

Info lebih lanjute buka bae situse http://indonesiaberkebun.org karo twitter-e http://twitter.com/idberkebun
Perokok itu penjahat, harus dimusnahkan.
terima kasih telah membuang asap pada tempatnya.
Reply


Messages In This Thread
Tegal Berkebun - Indonesia Berkebun - by tkid - 14-09-2011, 01:39 PM
RE: Tegal Berkebun - Indonesia Berkebun - by tkid - 14-09-2011, 02:26 PM
RE: Tegal Berkebun - Indonesia Berkebun - by tkid - 14-09-2011, 02:47 PM
RE: Tegal Berkebun - Indonesia Berkebun - by tkid - 14-09-2011, 05:32 PM
RE: Tegal Berkebun - Indonesia Berkebun - by tkid - 14-09-2011, 05:51 PM
RE: Tegal Berkebun - Indonesia Berkebun - by tkid - 15-09-2011, 06:18 PM
RE: Tegal Berkebun - Indonesia Berkebun - by tkid - 15-09-2011, 11:08 PM
RE: Tegal Berkebun - Indonesia Berkebun - by tkid - 17-09-2011, 09:38 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)